Siteul Oficial al Comunei VERMES - Caras-Severin
Contact Scrie Opinia TA
PRIMARIE
Comuna Vermes
 
 
 
   
CENTRUL LOCAL DE INFORMARE SI PROMOVARE TURISTICA VERMES


ALEGERI 2024
Anunt public privind decizia etapei de încadrare
COMUNA VERMEȘ titular al proiectului „Lucrări de: CONSTRUIRE PODURI RUTIERE PE RAZA COMUNEI VERMEȘ, JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş- Severin în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: fără evaluarea impctului asupra mediului, pentru proiectul „Lucrări de: CONSTRUIRE PODURI RUTIERE PE RAZA COMUNEI VERMEȘ, JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN”, propus a fi amplasat în comuna Vermeș, localitățile Ersig, Izgar, Vermeș, județul Caraș-Severin.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 9.00 – 15.00 și vineri, între orele 9.00 – 13.00, precum şi la următoarea adresă de internet apmcs.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin.ANUNT
LUCRARI DE REPARATII CAPITALE LA CAMINUL CULTURAL DIN LOCALITATEA IZGAR, COMUNA VERMES, JUDETUL CARAS-SEVERIN

- Caiet de sarcini
- Devize fara valoari
- Formulare pentru ofertanti
- Formulare pentru ofertanti - editabil in Word
- Draft contract

      data limita de depunere a ofertelor 15.04.2024 ora 10:00
(la sediul Primariei comunei Vermes)


Pompe caldura Vermes


Anunt public pajisti Vermes 2024

- H.C.L. nr.10 din 28.03.2024 - privind stabilirea disponibilului de pajiști aflate în proprietatea privată a comunei Vermeș, județul Caraș-Severin, în vederea atribuirii crescătorilor de anima
- H.C.L. nr.11 din 28.03.2024 - privind aprobarea Regulamentului privind închirierea pajiștilor aflate în proprietatea privată a comunei Vermeș în anul 2024

ANUNT Servicii de catering in cadrul PROGRAMULUI NATIONAL
-"MASA SANATOASA"
- Caiet de sarcini
- Instructiunii pentru ofertare
- Formulare pentru ofertanti
- Formulare pentru ofertanti - editabil in Word
- Draft contract

      data limita de depunere a ofertelor 10.04.2024 ora 12:00


apa_izgar


- COMUNICAT PRIVIND FINALIZAREA PROIECTULUI ASIGURAREA DIN SURSE REGENERABILE PENTRU CONSUMUL PROPRIU AL CLADIRILOR PUBLICE SI A ILUMINATULUI PUBLIC DIN COMUNA VERMES, JUDET CARAS-SEVERIN


- Anunt public privind acordul de mediu pentru proiectul "Alimentare cu Apa, canalizare menajera si statie de epurare, Izgar comuna Vermes, CS"

mediu-vermes


- Raport incercare Apa - Decembrie 2023


INFORMARE
Această informare este efectuată de: UAT Comuna Vermes, județul Caras-Severin, ce intenţionează să solicite de la ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ BANAT, aviz de gospodărire a apelor pentru desfăşurarea activităţii de Alimentare cu apă, canalizare menajeră și stație de epurare, localitatea Izgar, Comuna Vermeș, Județul Caraș – Severin.
Această investiţie este nouă.

Ca rezultat al procesului de producţie vor rezulta permanent următoarele ape uzate: ape menajere, ce se vor trata în stația de epurare Izgar propusă în proiect și se vor evacua în pârâul Valea Satului, aval de localitate.

Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

Persoanele care doresc să obţină informaţii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menţionată.

Persoanele care doresc să transmită observaţii, sugestii şi recomandări se pot adresa solicitantului la adresa Primaria Comunei Vermes, Strada Principala nr. 152, respectiv D-lui primar Damian Ion Iacob, tel. 0755 093 002.ANUNȚ PUBLIC!
privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu
Comuna Vermeș, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Construire poduri rutiere pe raza comunei Vermeș, județul Caraș-Severin, amplasat în comuna Vermeș, extravilan și intravilan, sat Ersig CF 35600, 35601, 35603, 35604, 34553, 35052, intravilan sat Izgar CF 35598, 35599, intravilan sat Vermeș CF 35441, 35458, județul Caraș-Severin
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate pe pagina web a Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin și la sediul din Reșița, Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni-joi/vineri, între orele 8-16/14, respectiv la sediul titularului din sat Vermeș, strada Principală, nr. 152, județul Caraș-Severin, conform orarului de lucru cu publicul.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, tel. 0255223053, fax 0255226729, e-mail: office@apmcs.anpm.ro- Comunicat presa - DIGITALIZAREA UNITATILOR DE INVATAMANT APARTINAND UAT COMUNA VERMES, JUDETUL CARAS-SEVERIN


- Comunicat presa - LANSARE PROIECT ASIGURAREA DIN SURSE REGENERABILE PENTRU CONSUMUL PROPRIU AL CLADIRILOR PUBLICE SI A ILUMINATULUI PUBLIC DIN COMUNA VERMES, JUDET CARAS-SEVERIN


- Raport incercare Apa - 23 Iulie 2023


Informarea populatie:
- ANUNT PUBLIC PRIVIND INCHIRIEREA PAJISTILOR DISPONIBILE 2023

- H.C.L. Nr. 9 din 09.03.2023-privind stabilirea disponibilului de pajiști aflate în proprietatea publică sau privată a comunei Vermeș, județul Caraș-Severin, în vederea atribuirii crescătorilor de animale

- H.C.L. Nr. 16 din 12.05.2023-privind aprobarea Regulamentului privind închirierea pajiștilor aflate în proprietatea privată a comunei Vermes în anul 2023

Vermeş, 29.05.2023


ANUNȚ!
Primăria Comunei Vermeș impreună cu Sistem de Colectare-SLC Timiș,
va desfășura in data de 05.04.2023 ,intre orele 09 – 14,
Campania de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice

“E-Reciclezi și Câștigi”


Pentru deșeurile de echipamente electrice și electronice primești garantat:
30 lei - pentru mașini de spălat rufe/vase complete
20 lei - pentru frigider,aer condiționat,aragaz sau cuptoare de gătit complete
10 lei - pentru un televizor sau aparate electrice uzate mici care totalizează un minim de 20 kg
Practic se colectează și se reciclează aproape tot ce se bagă in priză sau funcționează cu baterii
Pentru a evita sancțiunile din partea Gărzii de Mediu ,vă rugăm pe toți cei care dețineți astfel de deșeuri să contactați societatea colectoare in vederea preluării deșeurilor de la gospodării la următorul număr de telefon: 0751 302 119 sau call center *7711, www.e-deseu.ro luni-vineri 9-17
reciclezi-vermes


- Raport incercare Apa - 8 Aprilie 2023


- Raport incercare Apa - 30 Decembrie 2022


- Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor, taxelor locale şi a taxelor speciale pentru anul 2023.
- Anexa nr. 1 la Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor, taxelor locale şi a taxelor speciale pentru anul 2023


- Analize APA - Examen chimic - Octombrie 2022
- Analize APA - Examen microbiologic - Octombrie 2022


Lista contractorilor implicați în implementarea proiectului ” Restaurarea patrimoniului cultural din comuna Vermeș”, cod SMIS 118308, în baza contractului de finanțare Nr. 3621/27.12.2018, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020Pliant 1 - ” Restaurarea patrimoniului cultural din comuna Vermeș”, cod SMIS 118308, în baza contractului de finanțare Nr. 3621/27.12.2018, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020Pliant 2 - ” Restaurarea patrimoniului cultural din comuna Vermeș”, cod SMIS 118308, în baza contractului de finanțare Nr. 3621/27.12.2018, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020reciclezi-vermes


Informarea populatie:
- ANUNT PUBLIC PRIVIND INCHIRIEREA PAJISTILOR DISPONIBILE CRESCATORILOR DE ANIMALE

- H.C.L. Nr. 11 din 20.04.2022-privind stabilirea disponibilului de pajiști aflate în proprietatea publică sau privată a comunei Vermeș, județul Caraș-Severin, în vederea atribuirii crescătorilor de animale

- H.C.L. Nr. 12 din 20.04.2022-privind aprobarea Regulamentului privind închirierea pajiștilor aflate în proprietatea privată a comunei Vermes în anul 2022

- Anexa 2 la H.C.L. Nr. 12 din 20.04.2022

- Anexa 1, 2, 3, 4 la REGULAMENT

Vermeş, 29.04.2022
CAMPANIE ECOLOGIZARE ÎN COMUNA VERMEȘ

Anunt!!!
PRIMĂRIA COMUNEI VERMEŞ, impreună cu ŞCOALA GININAZIALĂ VERMEŞ, va desfăşura o activitate de ecologizare pe raza Unităţi Administrativ Teritoriale Vermeş, in cadrul Campaniei Naţionale "Curăţăm Romania!", sub sloganul "Vrem o ţară fără deşeuri abandonate!„ in perioada 02.05.2022 — 03.05.2022, intre orele 10"-14".
Primăria Comunei Vermeş va pune la dispoziţie participanţilor la acestă acţiune tot ce este necesar pentru desfăşurarea activităţii in cat mai bune condiţii.
Aşteptăm să ni se alăture cat mai mulţi participanţi!
Pentru mai multe informaţii apelaţi 0749088127ANUNȚ!
Primăria Comunei Vermeș impreună cu Sistem de Colectare-SLC Timiș,
va desfășura in data de 04.05.2022 ,intre orele 09 – 14,
Campania de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice
“E-Reciclezi și Câștigi”
Pentru deșeurile de echipamente electrice și electronice primești garantat:
30 lei - pentru mașini de spălat rufe/vase complete
20 lei - pentru frigider,aer condiționat,aragaz sau cuptoare de gătit complete
10 lei - pentru un televizor sau aparate electrice uzate mici care totalizează un minim de 20 kg
Practic se colectează și se reciclează aproape tot ce se bagă in priză sau funcționează cu baterii
Pentru a evita sancțiunile din partea Gărzii de Mediu ,vă rugăm pe toți cei care dețineți astfel de deșeuri să contactați societatea colectoare in vederea preluării deșeurilor de la gospodării la următorul număr de telefon: 0751 302 119
reciclezi-vermes


- Analize APA Aprilie 2022


- Analize APA Decembrie 2021


- Analize APA Noiembrie 2021


Ajutorul de incalzire:

- Informatii utile privind masurile de sprijin acordate consumatorului vulnerabil, conform Legii 226 din 2021
- Model cerere ajutor incalzire, conform Legii 226 din 2021

- Analize APA Iunie 2021


Informarea populatie:
- ANUNT PUBLIC PRIVIND INCHIRIEREA PAJISTILOR DISPONIBILE CRESCATORILOR DE ANIMALE

- HCL 6/2021 Privind stabilirea disponibilului de pajisti aflate in proprietatea publica sau privata a Comunei Vermes, in vederea atribuirii crescatorilor de animale

- HCL 12/2021 Privind aprobarea regulamentului privind inchirierea pajistilor aflate în proprietatea privata a Comunei Vermes în anul 2021

- Anexa 1, 2, 3, 4 la HCL 12/2021

- Model contract cadru

Vermeş, 28.04.2021
- Analize APA Februarie 2021


- Analize APA Noiembrie 2020


- Delimitarea si stabilirea sediului sectiilor de votare pentru alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor din anul 2020.


- DISPOZITIE privind delimitarea secțiilor de votare comuna Vermes


- DISPOZITIE privind stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral


- Analize APA August 2020


Informarea populatie:
- ANUNT PUBLIC PRIVIND INCHIRIEREA PAJISTILOR DISPONIBILE CRESCATORILOR DE ANIMALE

- HCL 17/2020 Privind stabilirea disponibilului de pajisti aflate in proprietatea publica sau privata a Comunei Vermes, in vederea atribuirii crescatorilor de animale

- HCL 18/2020 Privind aprobarea regulamentului privind inchirierea pajistilor aflate în proprietatea privata a Comunei Vermes în anul 2020

- Anexa 1, 2, 3, 4 la HCL 18/2020

- Model contract cadru

Vermeş, 04.08.2020


Anunț public privind decizia etapei de încadrare

COMUNA VERMEȘ, titular al proiectului "Lucrări de Extindere rețea de alimentare cu apă, colectare și tratare ape menajere localitatea Vermeș, comuna Vermeș, județul Caraș-Severin" anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: fără evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul "Lucrări de Extindere rețea de alimentare cu apă, colectare și tratare ape menajere localitatea Vermeș, comuna Vermeș, județul Caraș-Severin", propus a fi amplasat în localitatea Vermeș, comuna Vermeș, județul Caraș-Severin. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, din Reșița, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni – joi, între orele 08:00 – 15:00 și vineri, între orele 08:00 – 13:00, precum și la următoare adresă de internet www.apmcs.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii / observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului

Anunț public
privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu


COMUNA VERMEȘ, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de Extindere rețea de alimentare cu apă, colectare și tratare ape menajere localitatea Vermeș, comuna Vermeș, județul Caraș-Severin" propus a fi amplasat în localitatea Vermeș, comuna Vermeș, județul Caraș-Severin. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, din Reșița, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni – joi, între orele 08:00 – 15:00 și vineri, între orele 08:00 – 13:00, și la sediul Comunei Vermeș, localitatea Vermeș, nr. 152, județul Caraș-Severin, în zilele de luni – joi, între orele 08:00 – 15:00 și vineri, între orele 08:00 – 13:00. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, Reșița, str. Petru Maior, nr. 73.


- AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE - REFACERE ȘI MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC87 VERMEȘ-VALEAPAI


- AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE - ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE ERSIG


- AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE - REFACERE ȘI MODERNIZARE STRAZI CALAMITATE in VERMES si ERSIG


- Analize APA Octombrie 2019


Aneza dispozitie primar
ALEGERI pentru Presedintele ROMANIEI 2019 - tur 1


Delimitarea sectiilor de votare VERMES
Nr. sectie Adresa sectie Localitate sectie Artere/strazi
354 Scoala Primara Ersig, loc. ERSIG, Nr 1 ERSIG integral
355 Scoala Primara Izgar, loc. IZGAR, Nr 1 IZGAR integral
356 Sala de Sport, loc. VERMES, Nr 182 VERMES integral


ANUNȚ
IN ATENTIA CETATENILOR COMUNEI!


Având în vedere necesitatea scăderii cantității colectate de gunoi menajer, pentru a asigura până în data de 31.12.2020 un nivel de pregătire pentru reutilizare și reciclare de minim 50 % din masa totală generată, cel puțin pentru deșeurile de hârtie, metal, plastic și sticlă, provenind din deșeurile menajere sau după caz, din alte surse, în măsura în care aceste fluxuri de deșeuri sunt similare deșeurilor care provin din gospodării, U.A.T. Comuna Vermeș vine cu rugămintea de a încerca fiecare în gospodăria proprie să selecteze gunoiul menajer astfel încât cantitatea colectată generată pe raza localității să scadă cu cel puți 50 % până la finele anului 2020, pentru a evita sancționarea de către Garda Națională de Mediu. În acest sens venim în sprijinul dumneavoastră și vă prezentăm alăturat ambalajele ce pot fi colectate pentru reciclare (ambalaje ce pot fi colectate în tomberoanele speciale pentru colectare selectivă amplasate în cele trei locații din localitatea Vermeș, respectiv cele două locații din satele Ersig și Izgar). Meționăm că aceste deșeuri reciclabile sunt ridicate de către firma specializată în mod gratuit . Vă mulțumim pentru înțelegere !


- Analize APA Iunie 2019


Informarea populatie:
- ANUNT PUBLIC PRIVIND INCHIRIEREA PAJISTILOR DISPONIBILE CRESCATORILOR DE ANIMALE

- HCL 9/2019 Privind stabilirea disponibilului de pajisti aflate in proprietatea publica sau privata a Comunei Vermes, in vederea atribuirii crescatorilor de animale

- HCL 14/2019 Privind aprobarea regulamentului privind inchirierea pajistilor aflate în proprietatea privata a Comunei Vermes în anul 2019

- Anexa 1 la HCL 14/2019

- Anexa 1 la HCL 14/2019

- Cerere pentru inchiriere

Vermeş, 02.04.2019


ANUNȚ privind demararea proiectului
„Restaurarea patrimoniului cultural din comuna Vermeş”

Ianuarie 2019

anunt format pdfUnitatea Administrativ-Teritorială Comuna Vermeș, în parteneriat cu Parohia Ortodoxă Ersig, județul Caraș-Severin, în calitate de beneficiar, anunță lansarea proiectului „Restaurarea patrimoniului cultural din comuna Vermeş”, cod SMIS 118308.

Proiectul este finanțat prin REGIO-PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2014 - 2020, Axa prioritară 5: Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1: Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural, Apel de proiecte dedicat sprijinirii obiectivelor Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării în ce privește Aria prioritară 3 a SUERD “Promovarea culturii și a turismului, a contactelor directe între oameni”.

Scopul proiectului constă în impulsionarea dezvoltării locale la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Comuna Vermeș prin restaurarea patrimoniului cultural Biserica Ortodoxă Română de lemn din sat Ersig, înscrisă pe lista monumentelor istorice, având cod LMI CS-II-m-A-11113. Proiectul se încadrează în Prioritatea de investiție 5.1 prin contribuirea la îndeplinirea obiectivului specific propus, și anume impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Restaurarea obiectivului de patrimoniu cultural, Biserica Ortodoxă Română de lemn din sat Ersig, în termen de 29 de luni de la semnarea contractului de finanțare.
2. Creșterea atractivității obiectivului de patrimoniu cultural restaurant, Biserica Ortodoxă Română de lemn din sat Ersig, prin desfășurarea activităților propuse în Planul de Marketing, în termen de 29 de luni de la semnarea contractului de finanțare.
3. Creșterea medie a numărului anual de vizitatori la obiectivul de patrimoniu cultural restaurat cu 9%, astfel de la 55 de vizitatori în anul 2016, la 60 de vizitatori în termen de 3 ani de la finalizarea implementării proiectului.
4. Facilitarea accesului persoanelor cu dizabilități, prin dotările corespunzătoare, la obiectivul de patrimoniu cultural restaurant, Biserica Ortodoxă Română de lemn din sat Ersig, precum și la site-ul web realizat, în termen de 29 de luni de la semnarea contractului de finanțare.

Rezultatele proiectului:

1. Un obiectiv de patrimoniu cultural, Biserica Ortodoxă Română de lemn din sat Ersig, restaurat în termen de 29 de luni de la semnarea contractului de finanțare.
2. Grad crescut de atractivitate la obiectivul patrimoniu cultural restaurant, Biserica Ortodoxă Română de lemn din sat Ersig, prin desfășurarea activităților propuse în Planul de Marketing, în termen de 29 de luni de la semnarea contractului de finanțare.
3. Grad crescut a numărului mediu anual de vizitatori la obiectivul de patrimoniu cultural restaurat cu 9%, de la 55 de vizitatori în anul 2016, la 60 de vizitatori în termen de 3 ani de la finalizarea implementării proiectului.
4. Grad crescut de acces a persoanelor cu dizabilități, prin dotările corespunzătoare, la obiectivul de patrimoniu cultural restaurant, Biserica Ortodoxă Română de lemn din sat Ersig, precum și la site-ul web realizat, în termen de 29 de luni de la semnarea contractului de finanțare.

Data de începere: 27.12.2018
Perioada de implementare a proiectului este de 29 luni, în perioada 27.12.2018 – 30.04.2021.

Valoarea totală a proiectului este de 3.853.222,48 lei, iar valoarea totală eligibilă a proiectului este de 3.799.988,13 lei, din care: valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR de 3.229.989,91 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național de 569.998,22 lei, contribuție proprie în valoare de 75.999,79 lei.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro, site-ul web al Programului Operaţional Regional 2014-2020, www.inforegio.ro și pagina de Facebook a programului (https://www.facebook.com/inforegio.ro).
- Analize APA Ianuarie 2019


- Analize APA Noiembrie 2018


- RAPORT AUDIT APA 2018

Vermeş, 06.07.2018


AMENAJAMENT PASTORAL PENTRU PAJIŞTILE DIN U.A.T. VERMES, JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM COMUNA VERMES, JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN

Informarea populatie:
- ANUNT PUBLIC PRIVIND INCHIRIEREA PAJISTILOR DISPONIBILE CRESCATORILOR DE ANIMALE

- ANUNT PUBLIC PRIVIND PRELUNGIRE CONTRACTE INCHIRIERE PAJISTI

Vermeş, 17.04.2018- Analize APA

Vermeş, 16.04.2018


Informare PublicaUNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA VERMEŞ (lider de parteneriat) şi PAROHIA ORTODOXĂ ERSIG (partener) în calitate de solicitant de finanţare eligibil intenţionează să depună spre finanţare proiectul ,,Restaurarea patrimoniului cultural din comuna Vermeş’’.
Obiectivul general al proiectului constă în impulsionarea dezvoltării locale la nivelul Unităţii Administrativ Teritoriale Comuna Vermeş prin restaurarea patrimoniului cultural Biserica Ortodoxă Română de lemn din sat Ersig, înscrisă pe lista monumentelor istorice, având cod LMI CS-II-m-A-11113.
Pentru selectarea partenerilor necesari derulării proiectului a fost derulată procedura de selecție conform mențiunilor din Ghidul Solicitantului - condiții specifice - varianta finală și a prevederilor legislației în vigoare, respective a OUG 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare. Conform Raportului privind procedura de selecţie nr. 1/1590/25.10.2017, Parohia Ortodoxă Ersig a întrunit condițiile solicitate prin anunțul de selecție şi a fost declarat ADMIS și selectat ca partener pentru prezentul proiect.
Proiectul ,,Restaurarea patrimoniului cultural din comuna Vermeş’’, va fi depus în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 - Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiție 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural, Obiectiv specific Impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale. Acest apel de proiecte este dedicat sprijinirii obiectivelor Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării în ce privește Aria prioritară 3 a SUERD ,,Promovarea culturii și a turismului, a contactelor directe între oameni’’.
La această informare publică cu privire la intenţia de a implementa proiectul este anexată şi Anexa 8 – Fişa cadru de prezentare proiect la Ghid specific care cuprinde şi aspecte tehnice

Vermeş, 11.12.2017
Primar, Ion Iacob DAMIAN

ANUNŢPrivind rezultatele procedurii de selectie parteneri privati pentru realizarea proiectului „RESTAURAREA PATRIMONIULUI CULTURAL DIN COMUNA VERMEŞ”

RAPORT PRIVIND PROCEDURA DE SELECȚIE

Vermeş, 26.10.2017
Primar, Ion Iacob DAMIAN

ANUNŢ public
privind decizia etapei de incadrare
Nr. înregistrare : 1/1566/19.10.2017


COMUNA VERMES, titular al proiectului "Alimentare cu apă și canalizare menajeră localitatea Ersig, comuna Vermeș", anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată : fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Alimentare cu apă și canalizare menajeră localitatea Ersig, comuna Vermeș", propus a fi amplasat în localitatea Ersig, comuna Vermeș, județul Caraș-Severin.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, din Reșița, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni – joi, între orele 09:00 – 15:00 și vineri, între orele 09:00 – 13:00, precum și la următoare adresă de internet http://apmcs.anpm.ro/.
Publicul interesat poate înainta comentarii / observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 25.10.2017.


Vermeş, 19.10.2017
Primar, Ion Iacob DAMIAN
ANUNŢ public
privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu


Primaria comunei VERMES anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Alimentare cu apa si canalizare menajera localitatea Ersig, comuna Vermes, jud. Caras-Severin", propus a fi amplasat in intravilanul şi extravilanul comunei Vermes.
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Caras-Severin, Resita, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 09:00 – 15:00, şi vineri, între orele 09:00 – 13:00, şi la sediul. Primăriei comunei Vermeş, în zilele de luni până vineri, între orele 8- 16.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73.

Vermeş, 17.10.2017
Primar, Ion Iacob DAMIAN
ANUNŢ


privind selectarea unui partener pentru realizarea proiectului Restaurarea patrimoniului cultural din comuna Vermes

Declaratia de eligibilitate

Vermeş, 06.10.2017
Primar, Ion Iacob DAMIAN

ANUNŢ


UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA VERMEŞ, cu sediul în localitatea Vermeş, nr. 152, judeţul Caraş-Severin;
Obiectul şi durata închirierii : închirierea pajiștilor aflate în proprietatea comunei Vermeş, crescătorilor de animale, pe o durată de 7 (sapte) ani;
Condiţiile de procurare a caietului de sarcini : Registratura Primariei comunei Vermeş, făcând dovada achitării contravalorii acestuia;
Data şi locul de primire a cererilor de participare la licitație : 04.04 – 12.04.2017, Registratura Primariei comunei Vermeş;
Data, ora şi locul unde se va desfășura licitația: 24.04.2017, ora 10,00, la sediul Primariei comunei Vermeş, sala de şedinte de la parterul instituţiei;

Vermeş, 03.04.2017
Primar, Ion Iacob DAMIAN

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare


Primăria comunei Vermeș , titular al proiectului "Lucrări de refacere drum comunal calamitat DC 87 Vermeș- Valeapai" anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Caraș Severin în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată :fără evaluarea impactului asupra mediului , pentru proiectul "Lucrări de refacere drum comunal calamitat DC 87 Vermeș- Valeapai" propus a fi amplasat în localitatea Vermeș, jud.Caraș Severin.
1.Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 09:00 – 15:00, şi vineri, între orele 09:00 – 13:00 precum și la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 09.02.2017.


Anunţ public privind decizia etapei de încadrare


Primăria comunei Vermeș, titular al proiectului "Refacere și modernizare străzi calamitate în comuna Vermeș" anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Caraș Severin în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată :fără evaluarea impactului asupra mediului , pentru proiectul ,, Refacere și modernizare străzi calamitate în comuna Vermeș” propus a fi amplasat în Vermeș și Ersig.
1.Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 09:00 – 15:00, şi vineri, între orele 09:00 – 13:00 precum și la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 09.02.2017.


Anunț public privind decizia etapei de încadrare


Comuna Vermeș titular al proiectului ,, Amenajare drumuri agricole în comuna Vermeș, jud.Caraș Severin,, anunță publicul interest asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Caraș Severin în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,,Amenajare drumuri agricole în comuna Vermeș, jud.Caraș Severin,, propus a fi amplasat în Vermeș.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș Severin din Reșița, str.Petru Maior, nr.73, în zilele de de luni – joi, între orele 08:00 – 16:30 și vineri între orele 08:00 – 14:00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro/.
Publicul interesat poate înainta comentarii / observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț , pâna la data de 13.04.2016


Anunţ public
privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu


Primăria comunei Vermeș anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Amenajare drumuri agricole în comuna Vermeș, jud. Caraș Severin ”, propus a fi amplasat în UAT Comuna Vermeș .
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, din data de 04.04.2016 până în data de 06.04.2016, între orele 09:00 – 15:00, şi la sediul Primăriei comunei Vermeș, din data de 04.04.2016 până în data de 06.04.2016, între orele 09:00 – 15:00

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73 .


Anunț public privind decizia etapei de încadrare


Comuna Vermeș titular al proiectului "Extindere alimentare cu apă Vermeș - localitatea Ersig, comuna Vermeș, jud.Caraș Severin" anunță publicul interest asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Caraș Severin în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată : fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Extindere alimentare cu apă Vermeș - localitatea Ersig, comuna Vermeș, jud.Caraș Severin" propus a fi amplasat în Ersig.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș Severin din Reșița, str.Petru Maior, nr.73, în zilele de de luni – joi, între orele 08:00 – 16:30 și vineri între orele 08:00 – 14:00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro/.
Publicul interesat poate înainta comentarii / observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț.

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu


COMUNA VERMEȘ anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,, Extindere alimentare cu apă Vermeș - localitatea Ersig, com.Vermeș, județul Caraș Severin ", propus a fi amplasat în localitatea Ersig , comuna Vermeș, Jud.Caraș Severin.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș Severin, Reșița, str.Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi între orele 08:00 – 16:30 și vineri între orele 08:00 – 14:00 și la sediul Primăriei comunei Vermeș, str.Principală, nr.152, județul Caraș Severin, în zilele de luni- vineri, intre orele 9:00- 15:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș Severin, Reșița, str.Petru Maior, nr.73.

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare


COMUNA VERMEȘ, titular al proiectului „Refacere drum Secoșan și drum spre cimitir afectate de inundațiile de pe raza comunei Vermeș, sat Izgar, jud. Caraș-Severin”, anunţă publicul interest asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin în cadru procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: fără evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul “Refacere drum Secoșan și drum spre cimitir afectate de inundațiile de pe raza comunei Vermeș, sat Izgar, jud. Caraș-Severin”,
1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 08:00 – 16:30, şi vineri între orele 08:00- 14:00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.
Publicul interest poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.


Anunţ public privind decizia etapei de încadrare


COMUNA VERMEȘ, titular al proiectului„Refacere poduri dalate (pod Căzan, pod Tramnic și pod Cimitir) afectate de inundațiile de pe raza comunei Vermeș, jud. Caraș-Severin”,anunţă publicul interest asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului:fără evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul„Refacere poduri dalate (pod Căzan, pod Tramnic și pod Cimitir) afectate de inundațiile de pe raza comunei Vermeș, jud. Caraș-Severin”.
1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 08:00 – 16:30, şi vineri între orele 08:00- 14:00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.


Anunț public


,, Comuna Vermeș anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Refacere poduri dalate (Tramnic, Căzan și Cimitir ) afectate de inundațiile de pe raza comunei Vermeș, județul Caraș-Severin, propus a fi realizat în intravilanul și extravilanul comunei Vermeș , sat Vermeș , județul Caraș-Severin. Informații privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, din Reșița, str.Petru Maior, nr.73, tel. 0255-223053, în zilele de luni – joi / vineri, între orele 800 – 1600 / 1400, tel.0255 – 223053 și la sediul titularului din Vermeș, nr.198, tel. 0255 – 526401. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin.”

Anunț public


,, Comuna Vermeș anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Refacere praguri în pârâul Simeria (afectat de inundații) de pe raza comunei Vermeș, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Vermeș, sat Izgar, județul Caraș-Severin. Informații privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, din Reșița, str.Petru Maior, nr.73, tel. 0255-223053, în zilele de luni – joi / vineri, între orele 8:00 – 16:00 / 14:00, tel.0255 – 223053 și la sediul titularului din Vermeș, nr.198, tel. 0255 – 526401. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin.”

Anunț public


,, Comuna Vermeș anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Refacere drumuri comunale (drum spre cimitir și drum Secoșan) afectate de inundații pe raza comunei Vermeș, județul Caraș-Severin, propus a fi realizat în intravilanul satului Izgar, județul Caraș-Severin. Informații privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, din Reșița, str.Petru Maior, nr.73, tel. 0255-223053, în zilele de luni – joi / vineri, între orele 8:00 – 16:00 / 14:00, tel.0255 – 223053 și la sediul titularului din Vermeș, nr.198, tel. 0255 – 526401. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin.”Anunț public


privind decizia etapei de încadrare


COMUNA VERMEȘ, titular al proiectului "Modernizare drum vicinal Samoș în comuna Vermeș, județul Caraș-Severin" anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin în cadrul procedurii de fără evaluare a impactului asupra mediului și fără evaluare adecvată, pentru proiectul "Modernizare drum vicinal Samoș în comuna Vermeș, județul Caraș-Severin", amplasat în comuna Vermeș, județul Caraș-Severin.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului, Caraș-Severin, Reșița, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni-joi, între orele 8:00-16:30, și vineri între orele 8:00-14:00, precum și la următoare adresă de internet http://apmcs.anpm.ro/.

Publicul interesat poate înainta comentarii / observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț până în data de 23.12.2014.Anunţ public


privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu


COMUNA VERMEȘ anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Modernizare drum vicinal Samoș în comuna Vermeș, județul Caraș-Severin”, propus a fi amplasat în comuna Vermeș, județul Caraș-Severin.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 08:00 – 16:30 și vineri între orele 08:00 – 14:00 şi la Primăria comunei Vermeș, în zilele de luni-vineri, între orele 08:00 – 16:00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73 .

ANUNT DE LICITAȚIE


Comuna Vermeș , cu sediul în Vermeș nr. 152 tel. / fax 0255526401 , 0255526603 , CUI 3227319 , organizează în condițiile Legii nr.215/2001 a administrației publice locale , republicată , cu modificările și completările ulterioare , licitație publică deschisă cu strigare a unui spațiu format din două încăperi în suprafață totală de 16,32 mp situate în incinta clădirii Dispensar uman Vermeș , ce face parte din domeniul privat al Comunei Vermes , județul Caraș Severin .

Perioada de închiriere 1 an.

Condițiile de participare la licitație sunt prezentate în documentația de atribuire , care poate fi procurată de la sediul Comunei Vermeș .

Documentația de atribuire , inclusiv modelul contractului de închiriere , se pun la dispoziția solicitantului contra cost , în valoare de 50 lei.

Ofertanții la licitație vor achita taxa de participare la licitație în cuantum de 50 lei și o garanție de participare la licitație în cuantum de 100 lei.

Prețul de pornire al licitației este de 5 lei/mp / lună .

Ofertele vor fi depuse la Registratura Comunei Vermeș , până cel târziu în data de 28.11.2014 , orele 9

Licitația va avea loc la sediul Comunei Vermeș , în data de 28.11.2014, orele 10

Relații suplimentare se pot obține la telefon 0255-526401sau la sediul Comunei Vermeș

Anunțul privind organizarea prezentei licitații a fost transmis spre publicare în data de 10.11.2014Informatii generale

Comuna Vermes se afla in nord-vestul judetului Caras-Severin la granita cu judetul Timis.

Comuna Vermes se situeaza in cadrul judetului in categoria comunelor cu o suprafata medie 11.456 ha teritoriu administrativ, fata de maxim 38.000 ha comuna Zavoi, sau minim 2.200 ha comuna Ocna de Fier. Cu populatia celor 3 localitati ale comunei Vermes, de 2022 locuitori, rezulta o densitate a locuitorilor in teritoriu de 17,65 loc/100ha, deci sub media pe judet, care este de 28 loc/100 ha.

Suprafata teritoriului administrativ al comunei este predominant colinar, Dealul Buziasului, cu inaltimi medii sub 250m altitudine. Comuna este situata la limita de nord-vest a judetului, lungimea cea mai mare a limitei administrative fiind cu judetul Timis.

Localitati componente:
  • Vermes - localitate resedinta de comuna, cu o populatie de 1295 locuitori
  • Ersig - localitate apartinatoare, cu o populatie de 312 locuitori
  • Izgar - localitate apartinatoare, cu o populatie de 415 locuitori
  • Alte trupuri construite - cantoane forestiere si o fazanerie a Ocolului silvic Bocsa Romana
 
© TyIT 2007